De extra prik

Er rijzen veel vragen over de extra prik. Met deze antwoorden helpen we je alvast op weg:


V. Ik werd bij de eerste vaccinatieronde uitgenodigd als risicopatiënt, maar kreeg nu geen uitnodiging. Hoe komt dat?


Dat komt omdat je, dankzij het vaccin, niet meer tot de categorie risicopatiënt behoort. Bij deze extra prik worden enkel de patiënten uitgenodigd waarbij het sterftecijfer en het risico op hospitalisatie aanzienlijk hoger liggen omdat hun lichaam, door hun ziekte of medicatie, te weinig antistoffen aanmaakt. Meer informatie op de site van laatjevaccineren.be.


V. Waarom krijgen enkel vijfenzestigplussers een extra prik?


De werkzaamheid tegen ziekenhuisopnames bij de groep vijfenzestigplussers neemt geleidelijk af enkele maanden na de basisvaccinatie. Bv. als we kijken naar de landen die eerder startten met het vaccineren dan België, dan stellen we vast dat ziekenhuisopnames en het sterftecijfer bij gevaccineerde vijfenzestigplussers na enkele maanden weer toenemen. Bij andere leeftijdsgroepen is dat niet het geval. Daarom krijgen enkel vijfenzestigplussers een extra prik of herhalingsprik.

V. Op mijn vorige uitnodiging stond meteen een afspraak en nu niet. Hoe komt dat?


Met de uitnodiging die je nu krijgt, kan je zelf een afspraak inplannen. Dit kan online, zoals uitgelegd op je uitnodiging, of via het call center op het nummer 014 39 56 56.


V.Mag ik mij zonder uitnodiging aanmelden bij het vaccinatiecentrum voor de extra prik?


Neen. Je wacht je uitnodiging af.

Waarom? Tussen jouw vorige prik en deze extra prik moet een bepaalde termijn zitten afhankelijk van het vaccin dat je kreeg:

  • Johnson & Johnson, AstraZeneca: ongeveer 4 maanden na de basisvaccinatie
  • Pfizer, Moderna: ongeveer 6 maanden na de basisvaccinatie

In de vaccinatiecentra van Weelde en Turnhout is deze extra prik een Pfizer-vaccin.


V.Ik ben nog niet gevaccineerd. Zijn er nog vrije inloopmomenten voor een EERSTE prik?


Neen, er zijn geen vrije inloopmomenten meer. Check online of je nog een afspraak kan boeken met je oorspronkelijke vaccinatiecode of bel naar het call center om je te helpen bij een afspraak.


V.Mijn vaccinatiecertificaat kleurt rood na de extra prik. Wat nu?


Het certificaat van je extra prik is pas na 14 dagen actief, dus kleurt tot dan nog rood. Maar geen zorgen, deze extra prik verandert niets aan je vaccinatiestatus "volledig gevaccineerd". Je bent in orde als je enkel het certificaat van je tweede prik toont.


V.Gevaccineerd in het buitenland en graag een uitnodiging voor de extra prik?


Eerst ga je met je buitenlandse vaccinatiebewijs langs je huisarts om deze vaccins te laten registreren in Vaccinnet. Opgelet! Dit kan enkel voor de door Europa erkende vaccins.

Daarna krijg je - als je aan de beurt bent - een uitnodiging voor een extra prik.