WAARVOOR STAAN WE?

Waarom bestaan we?


Als we vandaag kritisch naar het zorg- en welzijnslandschap kijken dan stellen vooral burgers of personen met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) vast dat dit landschap complex is. We krijgen vanuit onze cluster PZON regelmatig de opmerking dat mensen de weg niet vinden en doorgaans niet weten bij welke zorg- of welzijnspartner ze aan de deur moeten kloppen. Verder wordt er aangegeven dat het aanbod versnipperd is. Tenslotte zijn er duidelijke signalen dat het aanbod de laatste jaren onvoldoende is (tekort aan huisartsen, tandartsen, verpleegkundigen, psychologen, kinesitherapeuten,…). We zijn er als zorgraad
van overtuigd dat er vandaag forse inspanningen geleverd worden door alle zorg- en welzijnsactoren én door de lokale besturen, maar we zijn er eveneens van overtuigd dat er vraag is naar meer afstemming, meer samenwerking en krachtenbundeling.


De eerste lijn staat onder druk. Toenemende vergrijzing, multipathologie, armoede en sociale uitsluiting, toenemende chronische en complexe zorg, globalisering en individualisering, toenemende digitalisering zorgen voor een wijzigende zorgvraag en noodzaken tot een hertekening van het zorg- en welzijnslandschap.


Om deze hertekening mee vorm te geven, om de samenwerking te bevorderen tussen partners, om het werk van lokale overheden en zorg- en welzijnsactoren beter af te stemmen, om ondersteuning te bieden en te ontzorgen daar waar het kan, kortom te streven naar geïntegreerde zorg: daarom bestaan we.


Intern reglement, statuten, ambitie-visie-waarden


Hieronder kan u onze statuten, intern regelement en onze ambitie-visie-waarden inkijken.